Inici -> Validació i comprobació de documents

Validació i comprovació de documents

 

Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda incorporen en el peu del document el Codi Segur de Verificació (CSV) i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat, podent accedir a una còpia electrònica.

A través d'aquest servei de la seu electrònica, qualsevol usuari/a (habitualment un tercer receptor del document) pot comprovar el document presentat introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) i el NIF de la persona sol·licitant. Així, aquesta persona pot veure en pantalla el document original que en el seu moment va emetre l'Ajuntament i  comparar-ho amb l'original presentat, o descarregar-se la còpia electrònica original a través de la seu.Serveis relacionats

 

 

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés