Inici -> Iniciació de la  tramitació

Iniciació de la tramitació

 
Aquest servei permet realitzar davant l'Ajuntament peticions de serveis o comunicacions de qualsevol tipus.

Com a pas inicial per iniciar la tramitació, es disposa del Catàleg de Tràmits, que està constituït per la relació de tots els tràmits oferts per l'Ajuntament amb l'objectiu que la ciutadania conegui l'oferta de tràmits municipals necessaris per a l'obtenció de llicències, permisos i autoritzacions.

Cadascun del tràmits presenta informació completa necessària per a realitzar la gestió: descripció del tràmit, terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, normativa aplicable, terminis de resolució, etc.

Addicionalment, es disposa de diferents canals o mitjans per realitzar la tramitació:

  • Presencial: S'ofereix informació del lloc de presentació de la documentació.
  • Documents associats: Complementari al canal presencial, el ciutadà por descarregar-se el formulari i imprimir-ho perquè pugui emplenar-ho i posteriorment presentar-ho a l'Ajuntament de Santa Perpétua de Mogoda.

Els tràmits, en funció de la seva naturalesa, permeten en algun cas la iniciació de forma anònima (Tramitació telemàtica sense identificació). En la majoria, es requereix la identificació, mitjançant algun dels certificats digitals acceptats a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

 

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés