Inici -> A propòsit de la Seu

A propòsit de la Seu electrònica

 

La Seu electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (https://seu.staperpetua.cat) a través de la qual la ciutadania i les empreses poder exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics del nostre Ajuntament.

La Seu electrònica és un espai de relació amb la ciutadania.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, juntament amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, contemplen que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les Administracions Públiques, per servir millor als principis d’eficàcia, eficiència, a l’estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties de la ciutadania.


 

La titularitat d'aquesta Seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (BOP 18 d'Abril de 2011). L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accesibles des d'aquesta Seu és l'Alcaldia.

Disposició de creació: 

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a través de l'apartat del sistema o trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 93.574.32.34

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés