Inicio -> Consulta dades personals

Consulta dades personals

 

La Consulta de dades personals és un servei desenvolupat per a la ciutadania, a través del qual es poden visualitzar les dades bàsiques registrades a l'Ajuntament i, addicionalment, actualitzar i corregir-les.

Per poder fer ús d'aquest servei és necessari identificar-se mitjançant un dels certificats digitals de les autoritats de certificació acceptades per la plataforma.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Dades personals: mostra les dades identificatives de la persona i el domicili registrat.
  • Anotacions de registre: consultar les anotacions d'entrada i sortida del Registre General d'Entrada i Sortida de l'Ajuntament en les que el/la ciutadà/na apareix com a interessat/da.
  • Expedients: consultar la informació dels expedients administratius ii que es tramiten a l'Ajuntament i consultar els documents annexos als tràmits.

 

 

Serveis relacionats

 

 

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés