Inici -> Validació del certificat de la Seu electrònica

Validació del certificat de la Seu electrònica

 

Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 pel qual es desenvolupa parcilament de la LLei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, tota Seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuita.

Per a això, el Ministeri de la Presidència ofereix la paltaforma XARXA SARA, a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de la Seu electrònica de l'Ajuntament, de forma directa i gratuita.

Els certificats de Seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un cananl segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

 

 
 

 

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés