Inici -> Validació del certificat de segell de la seu electrònica

Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

 

Segons l'establert en l'article 6.1 d) del Real Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació de certificats de segell d'òrgan, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per fer això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma RED SARA, mitjançant la qual podrà verificar la validesa dels certificats de segell d'òrgan de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, de forma directa i gratuïta.

Els certificats de segell d'òrgan tenen la utilitat d'assegurar que les actuacions automatitzades estan firmades per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

 

 
 

 

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés