Baixa d’una parada al mercat municipal de Santa Perpètua de Mogoda

Baixa d’una parada al mercat municipal de Santa Perpètua de Mogoda
Sol·licitar la baixa d’una autorització o concessió d’una parada del Mercat Municipal
La persona titular de la parada
Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Servei de Desenvolupament Local i Comerç
Immediat i com a màxim 3 mesos
No procede
Els ordinaris del procediment administratiu
Reglament del Mercat Municipal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Baixa: no correspon
Formulari

Reglament mercat municipal

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de baixa d’una autorització o concessió d’una parada del Mercat Municipal
- DNI Sol·licitant
- DNI representant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació