Relació de serveis electrònics

Tornar Imprimir

En aquest apartat podrà consultar la relació de serveis electrònics prestats, els compromisos de qualitat assumits i els drets i responsabilitats que assisteixen als ciutadans en la seva relació mitjançant mitjans electrònics amb l'Ajuntament a través de la Seu electrònica.