Sol·licitud de parada a la fira de Sant Jordi

Sol·licitud de parada a la fira de Sant Jordi

Atorgament de parades a la fira per a la venda de productes relacionats amb Sant Jordi

Persones físiques o jurídiques.

Del 8 al 18 d’abril de 2024

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Acció SocioCultural

El dia 19 d’abril de 2024 es donarà a conèixer els participants i les seves ubicacions

No procede


No consta

Bases Reguladores de la Fira

Gratuït

Sol·licitud

bases

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de participació en la fira de Sant Jordi
- Document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / NIF/ CIF)
- Alta regim d’activitat empresarial si s’escau