Fira Sant Jordi 2022

Atorgament de parades a la fira per a la venda de productes relacionats amb Sant Jordi

Persones físiques o jurídiques. Entitats i associacions amb seu a Santa Perpètua de Mogoda i a comerços locals donats d’alta en algun règim d’activitat empresarial.

De 1 al 19 d’abril de 2022

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Acció SocioCultural

El dia 21 d’abril de 2022 s’informarà per correu electrònic els participants i les seves ubicacions

No procedeix

No consta

Bases Reguladores de la Fira

Gratuït

Les inscripcions s’hauran de realitzar omplint un formulari  una sol·licitud on-line, clicant al  banner Fira Sant Jordi 2022 específic dins la web de l’Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda http://www.staperpetua.cat/ en aquesta mateix formulari sol·licitud  s’identificarà les dades personals, tipus de venda i  infraestructures necessàries.

En cas de particular, caldrà adjuntar l’alta en algun règim d’activitat econòmica i el CIF o NIF.

Bases

Sol·licitud

Alt:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de participació en la fira de Sant Jordi 2022
- Document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / NIF/ CIF)
- Alta regim d’activitat empresarial si s’escau