Informes policials de fets ocurreguts

Informes policials de fets ocurreguts

En accidents de trànsit o qualsevol actuació on hagi intervingut la Policia Local, els interessats implicats en els fets o les asseguradores poden demanar un informe de l'actuació

Les persones implicades en els fets o accidents de trànsit o les seves asseguradores.

Requisits:

  • S'ha de demanar per instància i pagar la taxa segons les ordenances fiscals actuals.
  • S'ha d'indicar la data, hora i lloc dels fets, amb un resum del que va passar i documentació que acrediti ser part implicada.

Si es coneixen, es pot identificar als agents i els vehicles.

Tot l'any

Policia Local

Telemàtic,

OAC i Policia Local Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC

Plaça de la Vila, 6

08130 Santa Perpètua de Mogoda.

a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Estimatori

Any 2021. Ordenança fiscal 3.1. article 6. tarifa 1.7 (19,75 Euros)

Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud d'informe de Policia
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- DNI/NIF o NIE del representant
- Document acreditatiu de la condició de representant
- Documentació que acrediti ser part implicada