Campanya solidària Cap infant sense joguina


La Campanya solidària Cap infant sense joguina 2023-2024 va dirigida a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i/o risc d’exclusió social que vulguin ser beneficiàries. La iniciativa té per objectiu que cap infant i adolescents del municipi de Santa Perpètua de 0 a 17 anys es quedi sense regal la nit de reis.

Les famílies empadronades al municipi que puguin presentar vulnerabilitat econòmica i/o risc d’exclusió social.

Del 27 de novembre al 3 de desembre, ambdós inclosos.

Telemàtic a través de la seu electrònica municipal i presencialment amb cita prèvia a la OAC (demanant hora per telèfon o a través del web)

Serveis socials, Infància i Adolescència

Del 6 al 15 de desembre es realitzarà la valoració segons el barem aprovat per JGL el juliol del 2018 d’aplicació del reglament per a prestacions d’ajuts econòmics de caràcter social.
No procedeix

Negatiu

Es tracta d’una campanya solidària de joguines, organitzada per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Es tracta d’una campanya solidària de joguines, Cap Infant Sense Joguina. Serà valorat pel tècnic/a referent en cada cas segons el barem aprovat per JGL el juliol del 2018 d’aplicació del reglament per a prestacions d’ajuts econòmics de caràcter social.
Gratuït.
Els usuaris de Serveis socials que presentin instància hauran d’aportar aquella documentació de la que no es disposi (llibre de família, dni,/nie..), dades del domicili, indicar els noms dels progenitors, nom dels fills/es, la seva edat,  així com signar la sol·licitud abans d’enviar.

La gestió del tràmit ha d’estar acceptat pel tècnic/a referent en cada cas.
Sol·licitud

Documentació a aportar:
- Formulari de sol·licitud campanya Cap infant sense joguina
- DNI Sol·licitant
- Llibre de família
- En cas de divorci o separació legal: sentència de divorci, demanda de separació cursada, demanada per impagament de pensió, etc.
- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència