Baixa de l’escola municipal de les arts i/o de la xarxa de centres cívics

Donar-se de baixa de l’escola municipal de les arts i/o de la xarxa de centres cívics

l’interessat/da o el seu tutor/a legal en cas de ser un/a menor que estigui matriculada a l’escola i/o xarxa de centres cívics el curs actual

obert tot l’any a partir del 13 de juny de 2022

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6

08130 Santa Perpètua de Mogoda.

seu.staperpetua.cat

SPM Sociocultural

Tres mesos

Desestimatori

 

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2022-2023

https://bop.diba.cat/anuncio/3225932/aprovacio-del-preu-public-per-les-activitats-de-l-escola-municipal-de-les-arts-i-de-la-xarxa-de-centres-civics-curs-2022-23-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda

0 €

Donar-se de baixa de l’ema i/o de la xarxa de centres cívics implica renunciar a la plaça que s’ocupa i suposa deixar de pagar els rebuts mensuals. Les baixes han de ser comunicades abans del dia 25 del mes anterior en que es vol fer efectiva la baixa

SPM - baixa

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de baixa de l’escola municipals de les arts o de la xarxa de centres cívics