Baixa de l’Escola Municipal de les Arts curs 2024-25

Baixa de l’Escola Municipal de les Arts curs 2024-25

L’objecte d’aquest procediment és donar-se de baixa de l’Escola Municipal de les Arts durant el curs 2024-2025

L’interessat/da o el seu tutor/a legal en cas de ser un/a menor

Durant tot el curs 2024-25, fins el 25 de maig de 2025 inclòs

Telemàtica, a través de la Seu electrònica municipal (seu.staperpetua.cat) .

De forma presencial al Registre General de l’Ajuntament  de Santa Perpètua de Mogoda:

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 - 08130

Santa Perpètua de Mogoda.

Escola Municipal de els Arts

1 mes.

Estimatori

 

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2024-2025 

0 €

SPM - baixa

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de baixa de l’escola municipals de les arts o de la xarxa de centres cívics