Modificació matrícula l’Escola Municipal de les arts i/o centres cívics curs 2022-23

L’objecte d’aquest procediment és la modificació de la matrícula de l’Escola municipal de les arts i/o de la centres cívics

L’interessat/da o el seu tutor/a legal en cas de ser un/a menor

A partir del 13 de juny de 2022 i obert tot l’any

-        Telemàtica, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat) .

 -         De forma presencial al Registre General de l’Ajuntament  de Santa Perpètua de Mogoda:

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 - 08130

SPM sociocultural

Tres mesos

Desestimatori

de reposició

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2022-2023
https://bop.diba.cat/anuncio/3225932/aprovacio-del-preu-public-per-les-activitats-de-l-escola-municipal-de-les-arts-i-de-la-xarxa-de-centres-civics-curs-2022-23-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda

0 €

 

Sol·licitud modificació de matrícula

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud