Modificació de la Matrícula de l’Escola Municipal de les Arts i/o dels Centres Cívics


L’objecte d’aquest procediment és la modificació de la matrícula de l’Escola Municipal de les Arts i/o de la Xarxa de Centres Cívics sempre que comporti una modificació de la quota mensual

L’interessat/da o el seu tutor/a legal en cas de ser un/a menor

Durant tot el curs 2023-24, fins el 25 de maig de 2024 inclòs

Telemàtica, a través de la Seu electrònica municipal (seu.staperpetua.cat).

De forma presencial al Registre General de l’Ajuntament  de Santa Perpètua de Mogoda:

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 - 08130

Santa Perpètua de Mogoda.

SPM sociocultural

1 mes

Estimatori

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2023-2024 

0 €

 

Sol·licitud modificació de matrícula

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de modificació de la matrícula de l’Escola Municipal de les Arts i Xarxa de Centre Civics