Reducció en la quota mensual de l’Escola Municipal de les Arts i/o de la Xarxa de Centres Cívics

Sol·licitar una reducció en la quota mensual de l’escola municipal de les arts i/o de la xarxa de centres cívics

L'interessat/da o el seu tutor/a en cas de ser un/a menor.

  • 12-23 juny 2023
  • 2-6 octubre 2023
  • 8-12 gener 2024
  • 2-8 abril 2024

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 08130

Santa Perpètua de Mogoda.

seu.staperpetua.cat

SPM Sociocultural

Un mes.

Desestimatorio

De reposició.

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2023-2024.

Sol·licitud gratuita.

Sol·licitar una reducció en el preu públic del Sociocultural SPM significa optar a aconseguir una reducció segons les bases que es descriuen en la convocatòria sempre que es compleixin els requisits descrits en la mateixa convocatòria.

Sol·licitud

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Instància específica de la reducció amb les autoritzacions per consultar les dades
- Còpia DNI, NIE o permís de residència de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
- Llibre de família o document que acrediti la filiació
- En cas d’infants acollits, Resolució de la Direcció general d’Atenció a la Infància
- Declaració Renda de tots els membres de la unitat familiar