Reducció en la quota mensual de l’Escola Municipal de les Arts i/o de la Xarxa de Centres Cívics

Reducció en la quota mensual de l’Escola Municipal de les Arts i/o de la Xarxa de Centres Cívics

Sol·licitar una reducció en la quota mensual de l’escola municipal de les arts i/o de la xarxa de centres cívics

L'interessat/da o el seu tutor/a en cas de ser un/a menor.

  • 12-23 juny 2023
  • 2-6 octubre 2023
  • 8-12 gener 2024
  • 2-8 abril 2024

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 08130

Santa Perpètua de Mogoda.

seu.staperpetua.cat

SPM Sociocultural

Un mes.

Desestimatori

De reposició.

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2023-2024.

Sol·licitud gratuita.

Sol·licitar una reducció en el preu públic del Sociocultural SPM significa optar a aconseguir una reducció segons les bases que es descriuen en la convocatòria sempre que es compleixin els requisits descrits en la mateixa convocatòria.

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància específica
- Justificant de la matrícula de l’EMA i/o Xarxa Centres Cívics 2023-2024
- NIF/NIE de tots els/les membres computables de la unitat familiar
- En cas de divorci: conveni o sentència de divorci(si escau)
- Llibre de família o document que acrediti la filiació
- Resolució / targeta de diversitat funcional (si escau)
- En cas de representació legal o acolliment, documentació d’aquest fet (si escau)