Convocatòria Concurs del Cartell de la Festa Major d´estiu
Volver

datos de la subsección
Finalidad:

Dissenyar el Cartell de la Festa Major d’estiu 2018.

Quien lo puede Presentar:

A totes les persones que siguin majors d’edat, 18 anys.

Plazos de Presentación:

S’iniciarà el 19 de febrer de 2018 i finalitzarà el  2 de març de 2018.

Presentación:

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6

Granja Soldevila
Camí de la Granja s/n

Organo Gestor:

Servei de Cultura

Plazo de resolución:

El veredicte del cartell es farà públic a la Nit de Cultura, 20 d’abril de 2018.

Efecto del silencio Administrativo: No procede
Información Adicional:

Les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no podran ser adaptacions o modificacions d’obres anteriors. Així mateix, no podran haver estat presentades o premiades en cap altre certamen. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 originals. S’han de presentar en format digital, ja sigui en format CD  o llapis de memòria, però no impreses.

La mida del cartell ha de ser A1 (59,4 x 84,1cm) de  resolució mínima de 300 dpi i en format vertical.

Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quadricromia. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, cal adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat.

 Es valorarà que l’arxiu (fitxer) facilitat sigui vectorial (en cas que el disseny així ho permeti).

 En el cartell ha de figurar el logotip de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (si no en disposeu, cal reservar-li un espai i indicar-ho) i el text següent: Festa Major 2018 Santa Perpètua de Mogoda, dies 31 d'agost ,1,2,i 3  de setembre i l’opció d’incorporar un eslògan que convidi a la festa.

 L'autor ha de facilitar l'arxiu original per capes per tal que l'Ajuntament pugui treballar el document o bé es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calgui i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell que calguin a proposta dels òrgans tècnics de l’Ajuntament.

 L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda passarà a ser el propietari legal de l’obra, del disseny, i es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. Podrà l’Ajuntament reproduir i adaptar el cartell premiat als diferents formats per a difondre la Festa Major de l’any en curs.

Documentación relacionada: Bases
Nivel de identificación del solicitante:
Alto: Certificado digital reconocido y firma electrónica
Bajo:No es necesario demostrar su identidad