Concurs fotogràfic de carnaval 2021

Concurs Fotogràfic dins del marc del carnaval, amb l’objectiu d’incentivar la participació dels veïns/nes a disfressar-se.

Persona física o jurídica empadronada o no a Santa Perpètua de Mogoda

Del 13 al 15 de febrer de 2021

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Servei de Cultura

El dia 26 de febrer de 2021 es donarà a conèixer el resultat del concurs, a través de l’ Informatiu número 656

Desestimatori

No consta

Bases Reguladores i Convocatòria pels premis subjectes a la Llei General de Subvencions

Gratuït

Les inscripcions s’hauran de realitzar-se omplint el formulari on-line que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

En aquest formulari es podrà adjuntar la fotografia.

El nom de l’arxiu ha de correspondre al títol de la fotografia presentada.

Poden presentar-se en dues categories i adjuntar dues fotografies.

No es sol·licita signatura digital per poder optar al concurs.

El 15 de març data màxima de presentació de la documentació dels guanyadors/es.

Bases

Sol·licitud /formulari de participació

Baix:
No és necessari demostrar la seva identitat
Alt:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud /formulari de participació
- Fotografia