Concurs rua de carnaval

datos de la subsección
Finalitat:

A la rua de carnaval poden participar totes les persones o grups que ho desitgin, estiguin o no empadronades al municipi.

Es pot participar de manera individual, en parella, en grup família (de 3 a 5 persones) i en format comparsa o carrossa.

Qui ho pot Presentar:

Ho poden demanar tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, tant a títol individual com en grup. Els requisits per participar s'estableixen anualment mitjançant les bases del concurs.

Terminis de Presentació:

Les inscripcions es podran realitzar prèviament o el mateix dia, a excepció d'aquelles carrosses o comparses que participin amb algun vehicle o remolc, etc. que s'han d'incloure obligatòriament del 12 al 19 de febrer de 2020 (ambdós inclosos), de dilluns a divendres, de 9 a 20 hores.

Presentació:

Granja Soldevila.

Òrgan Gestor:

Servei de Cultura

Termini de resolució:

Inmediat

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

 

 

:

El veredicte es farà públic a la Plaça de la Vila on finalitzarà la Rua. Caldrà que tots els vehicles, carrosses i participants estiguin al punt de sortida (a la cruïlla del Passeig de la Florida amb el camí de la Granja) el dissabte 22 de febrer de 2020 a les 17.30 hores. El recorregut serà: passeig de la Florida, av. de Barcelona, carrer de Genís Sala, Rambla i Plaça de la Vila. 

Documentació relacionada: Bases Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:Identificació per persones físiques
Documents a Presentar:
Documentació a aportar:
- Instància específica d'inscripció
- Carnet de conduir en cas de carrosses i altres vehicles
- Assegurança vehicle en cas de carrosses i altres vehicles