Declaració de dades per enviament d´avisos d´informació en cas d´episodis de caràcter extrem

Les persones especialment sensibles als efectes d'una mala qualitat de l'aire poden donar-se d'alta per ser informats per SMS sobre els episodis de caràcter extrem.

Qualsevol persona.

Tot l'any.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Serveis de Medi Ambient i de Salut Pública.

Immediat.

Estimatorio

No procedeix.

Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.

Es consideren episodis de caràcter extrem tots aquells en què pugui resultar afectada la salut humana pels efectes d'una exposició prolongada a diversos elements:

  • Superació dels llindars d'informació per ozó.
  • Superació dels llindars d'alerta per ozó.
  • Superació dels llindars d'informació per NxO i/o partícules PM10, olors procedents d'activitats industrials i tractaments fitosanitaris a l'arbrat viari.
  • Episodis d'onades de calor o fred.
  • Episodis d'alta pol·linització de la vegetació.
Declaració dades per avisos en cas d'episodis de caràcter extrem

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Declaració de dades per enviament d'avisos d'informació en cas d'episodis de caràcter extrem, segons model específic, informant d’un telèfon on donar l’avís per SMS.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.