Instància genèrica
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es la unitat responsable del registre general, i recepcionarà totes les sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol òrgan de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda o de qualsevol altra administració pública amb la qual s’hagi signat el conveni corresponent.

Qui ho pot Presentar:

Qualsevol persona, empresa o organisme públic degudament identificat.

Terminis de Presentació:

Es permeten les sol·licituds, escrits i comunicacions electròniques tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia, sens perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu.

Presentació:

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat

Òrgan Gestor:

Oficina d’Atenció Ciutadana

Termini de resolució:

Immediat.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Reglament d'entrada i sortida de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, del 9 d'agost de 2004.
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació Addicional:

Es registraran només els documents que vagin subscrits per la  persona degudament identificada.

Documentació relacionada: Instància genèrica
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Identificació per persones físiques
Documents a Presentar:
Documentació a aportar
  • Altra documentació
  • Instància genèrica