Instància genèrica

Instància genèrica

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es la unitat responsable del registre general, i recepcionarà totes les sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol òrgan de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda o de qualsevol altra administració pública amb la qual s’hagi signat el conveni corresponent.

Qualsevol persona, empresa o organisme públic degudament identificat.

Es permeten les sol·licituds, escrits i comunicacions electròniques tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia, sens perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana

Immediat.

No procedeix
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Reglament d'entrada i sortida de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, del 9 d'agost de 2004.

Gratuït

Es registraran només els documents que vagin subscrits per la  persona degudament identificada.

Instància genèrica

Baix:
No és necessari demostrar la seva identitat
Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar
- Altra documentació