Matrícula a l’escola municipal de les arts i/o a la xarxa de centres cívics

Matrícula a l’escola municipal de les arts i/o a la xarxa de centres cívics

Donar-se d’alta a l’escola municipal de les arts i/o a la xarxa de centres cívics>

L’interessat/da o el seu tutor/a legal en cas de ser un/a menor

A partir del 21 de juny de 2021 i obert tot l’any

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 08130

Santa Perpètua de Mogoda.

seu.staperpetua.cat


 

SPM Sociocultural

Un mes

Desestimatori

De reposició

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2021-2022 

http://bop.diba.cat/anuncio/3055327/aprovacio-dels-preus-publics-de-les-activitats-de-l-escola-municipal-de-les-arts-i-la-xarxa-de-centres-civics-per-al-periode-2021-2022-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda

0 €

Matricular-se a l’Escola Municipal de les Arts o a la Xarxa de Centres Cívics implica l’assistència a les classes de les assignatures que consten a la matrícula i participar de les activitats organitzades, satisfent les quotes mensuals que escaigui.

Consentiment drets d'imatge

Domiciliació de rebuts

Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- Full de matrícula signat
- Full de dades bancàries
- Consentiment dels Drets d’Imatge